BirthesBriks

Persondata

Databehandlingspolitik

BirthesBriks v/ Birthe Jørgensen behandling dine personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

• Samtykke
Ved onlinebooking af en behandling hos BirthesBriks gives der tilladelse til at indsamle de af klienten indtastede oplysninger og til at registrer årsagen til behandlingen. Ønsker klienten ikke dette, kan aftalen om en behandling ikke oprettes.
For indsamling af yderligere relevante oplysninger, skal der gives et skriftlig samtykke.

• Oplysningspligt
Klienten skal have oplyst, hvad de registrerede oplysninger anvendes til. Læs mere i afsnittet "Anvendelse af oplysninger", som du finder nederst her på siden.

• Indsigtsret
Klienten har ret til at få oplyst, hvad der er registreret hos BirthesBriks. Det er navn, adresse, e-mailadresse, mobilnr. Tidspunkt, tidsrum og årsagen til behandling, og om der ønskes nyhedsbrev. Øvrige relevante helbredsoplysninger kan indsamle i forbindelse med behandlingen, hvis klienten giver særskilt skriftlig samtygge til det.

• Rettelse af fejl
Hvis det viser sig, at BirthesBriks har registreret ukorrekte oplysninger om en klient, skal BirthesBriks rette/slette disse oplysninger, hvis/når personen ønsker det.

Oplysning om databehandling
BirthesBriks v/Birthe Jørgensen er dataansvarlig for de registrerede oplysninger. Onlinebooq.dk foretager databehandlingen for BirthesBriks. Der foreligger en databehandleraftale med Onlinebooq

Klageadgang
Klinten kan klage til Datatilsynet over behandlingen af oplysninger om den pågældende.
Hvis der er noget, som du vil have uddybet, kan du kontakte  mig på

BirthesBriks v/Birthe Jørgensen
cvr.nr. 33935676
Tværgade 1 9440 Aabybro
tlf: 91543979
E-mail: bj@birthesbriks.dk

Anvendelse af oplysninger
BirthesBriks registrerer klientoplysninger for at sende bekræftelse og påmindelser om aftalen og for at danne klientens faktura. Årsagen til behandligen registreres, for at opfylde det lovmæssige behandlingskrav i forbindelse med momsfritagelse.

Herudover indsamles, med klientens skriftlige samtykke, relevante oplysninger i forbindelse med til behandling i klinikken. Disse oplysninger bruges til at give klienten den bedst mulige behandling og vejledning. Oplysningerne bruges kun af mig (Birthe) som terapeut, og de bliver ikke videregivet.

De registrerede oplysninger opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Har klienten givet tilladelse til at modtage nyhedsbreve, så har jeg fået tilladelse til at sende information om min klinik og mine ydelser til klientens mail. Denne tilladelse kan til en hver tid, afmeldes nederst på et nyhedsbrev, eller ved at rette oplysningerne via kundelogin i onlinebooq systemet.

• Helbredsoplysninger afgivet i forbindelse med behandling
Klienten kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke, og få slettet oplysninger, der ikke hører under et lovkrav.
BirthesBriks v/Birthe Jørgensen | CVR: 33935676 | Tværgade 1, 9440 Aabybro  | Tlf.: 91543979 | bj@birthesbriks.dk